De stichting Kamermuziek Amsterdam heeft een ANBI-status. Dat betekent dat een eventuele schenking aan de stichting voor 125% aftrekbaar is. Ook onze steunstichting Vrienden van Kamermzuiek Amsterdam  heeft deze status. Hieronder vindt u meer informatie over deze stichtingen.
Stichting Kamermuziek Amsterdam
Bestuur
Maarten Sanders – voorzitter | Gilles Everts – penningmeester |Paul Beek – secretaris
De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun inzet. De directie en het overig personeel worden ten hoogste marktconform beloond voor hun werkzaamheden.

RSIN-nummer 002965732

Postadres: Postbus 14736, 1001 LE Amsterdam

Doelstelling het bevorderen, verzorgen en laten uitvoeren van klassieke muziek in de Noorderkerk in Amsterdam en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hier kunt u onze meest recente jaarrekening downloaden:

JAARREKENING 2017