Je bent een liefhebber van kamermuziek, en niet zomaar een liefhebber. Je waardeert de uniciteit van KAMconcerten, omdat je verder kijkt dan doorsnee programma’s. KAM is een kleine organisatie die kamermuziek wil blijven stimuleren en vele getalenteerde musici een bijzonder podium geeft. Dat is een gedeeld belang. Daarom doen we een beroep op jou om deze speciale concerten mogelijk te maken.

De KAMkring is een exclusieve kring van gulle gevers. Met een donatie vanaf €1.000,- per jaar maak je het als lid van de Kring mogelijk om bijvoorbeeld

  • compositie opdrachten uit te schrijven
  • bijzondere artistieke samenwerkingen te initieren
  • opnames te maken
  • en nog veel meer

Jaarlijks organiseren wij een exclusieve bijeenkomst. Een avond waarin je een bijzondere inkijk krijgt in bijvoorbeeld het volgende programma, kennis maakt met de musici en met elkaar. Deze avonden zijn op steeds een verrassende locatie.

De KAM heeft een ANBI-status waar- door giften voor 125% aftrekbaar zijn. Je geeft dus meer voor hetzelfde geld.

FISCALE VOORDELEN & DE GEEFWET

Stichting Kamermuziek Amsterdam heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Met de nieuwe Geefwet is schenken nu nog voordeliger. Van 1 januari 2012 tot 1 januari 2018 mag u uw totaal aan giften aan culturele instellingen voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting in plaats van voor 100%. Voor dit voordeel geldt een maximum geefbedrag van € 5.000 totaal. Schenkt u meer dan € 5.000, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bovendien zijn er belastingvoordelen als u periodiek schenkt met een schenkingsovereenkomst. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor de loop van minimaal vijf jaar. Een periodieke gift aan de KAM is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Om periodiek te schenken vult u beide exemplaren van het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ in. U stuurt beide exemplaren naar onderstaand adres, u ontvangt van ons een exemplaar retour voor uw administratie.

Voor een eenmalige gift geldt dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, minus uw persoonsgebonden aftrek.

Voor meer informatie over lid worden van de KAMkring mail naar [email protected]